Saavutettavuustyökalut

Helsingin Kaupunginteatteri

Helsingin Kaupunginteatterin Nykyesityksen näyttämö – avoin haku kantaesityksille vuosina 2022–23 on päättynyt

Helsingin Kaupunginteatteri – studio Pasilan katsomo – kuva Miika Storm
2.12.2021

Nykyesityksen näyttämö -hankkeen kantaesityshaku on päättynyt. Hakijoille varatut 132 tapaamisaikaa hankkeen kurattorien kanssa on varattu täyteen. Kiitos suuresta kiinnostuksesta!

Nykyesityksen näyttämö on Helsingin Kaupunginteatterin pilottihanke, joka toteutetaan vuosina 2021–2023. Hankkeen tavoitteena on tuoda nykyesityksen erilaisia muotoja osaksi teatterin ohjelmistokokonaisuutta.

Helsingin Kaupunginteatteri etsii nyt ehdotuksia Nykyesityksen näyttämön kantaesityksiksi vuosille 2022 ja 2023.

Haulla ei ole teemaa, mutta sitä rajaavat studio Pasilan näyttämön tarjoamat tilalliset ja ajalliset resurssit sekä mahdollisuudet. Teatterisalissa on 328-paikkainen katsomo sekä 6 metriä syvä ja 18 metriä leveä lava. Katsomon ja lavan kokoa voi rajoitetussa määrin muokata.

Nykyesityksen näyttämö -hanke pyrkii uudistamaan, ravistelemaan ja tarkastelemaan teatterisalia ja näyttämöä eri tavoin.

Tarjoamme valituille esityksille

  • Työryhmän palkkauksen 1,5 kuukauden pituiselle, residenssi- ja esityskauden sisältävälle työskentelyjaksolle tai muun työryhmän kanssa neuvoteltavan tuotantotuen.
  • Maksimissaan yhden kuukauden pituisen näyttämöresidenssin studio Pasilassa, jonka ajankohta on joko kesäkuu tai heinäkuu vuonna 2022 tai 2023.
  • Kahden viikon kantaesityskauden osana Helsingin Kaupunginteatterin kausiohjelmistoa residenssivuoden elokuun aikana.
  • Studio Pasilan teatterisalin tekniset resurssit sekä vakituisen teknisen henkilökunnan työpanoksen erikseen sovitusti.

Valinnoista vastaa kolmihenkinen kuraattoriryhmä, jonka muodostavat tanssija, filosofian maisteri sekä esitystaiteen ja -teorian maisteri Suvi Tuominen, ohjaaja, väitöstutkija Tuomas Laitinen sekä kuraattori, tuottaja; Master of Arts ja kuvataiteen maisteri Riikka Thitz.

Vuosien 2022 ja 2023 aikana nykyesityksen näyttämön toiminta jakautuu vierailunäyttämöön sekä kantaesityksiin ja niiden valmistamiseen suunnattuihin näyttämöresidensseihin. Vierailunäyttämö ajoittuu toukokuuhun, residenssityöskentely kesä-heinäkuuhun ja residenssissä valmistettujen teosten kantaesitykset elokuuhun.

Hakuohjeet

Avoin haku on suunnattu Suomessa työskenteleville ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille.

Kantaesitys- ja residenssihaku tapahtuu henkilökohtaisten tapaamisten muodossa. Hakuun osallistuva taiteilija tai taiteilijaryhmä tapaa yhden kuraattoreista ja esittelee esitysideaansa haluamallaan tavalla.

Henkilökohtaisilla tapaamisilla kuraattorit pyrkivät tarjoamaan vaihtoehdon hakuprosesseille, joissa keskeiseksi nousee se, kuinka hyvin esitysten tekijät osaavat kirjoittaa työstään. Yksittäin suoritettujen tapaamisten jälkeen kuraattorit keskustelevat ja tekevät lopulliset valinnat yhdessä tammikuun 2022 aikana.

Tapaamiset toteutetaan ajalla 7.–17.12.2021. Tapaamisten kesto on 45 minuuttia ja ne toteutetaan hakijan oman valinnan mukaan joko Helsingin Kaupunginteatterin tiloissa tai etäyhteyden kautta. Lisätietoja hakutapaamisesta saat ilmoittautumisen jälkeen.

Voit varata ajan tapaamiseen valitsemasi kuraattorin kanssa. Kukin kuraattoreista on valmis keskustelemaan ehdotuksista riippumatta taiteenalasta, mutta jokaisella on myös omat vahvuusalueensa:

Riikka –  nykytanssi, esitystaide, kuvataide, taiteidenväliset muodot
Suvi – performanssi, tanssi, esitystaide, taide-tiede
Tuomas – esitystaide, nykyteatteri, performanssi, yleisösuhde, taiteellinen tutkimus

Varaa tapaamisaika Riikan kanssa täältä
Varaa tapaamisaika Suvin kanssa täältä
Varaa tapaamisaika Tuomaksen kanssa täältä

Huom! Varaathan vain yhden ajan, vaikka haluaisit esitellä useampia ehdotuksia. Varausjärjestelmä on auki 19.11.–2.12.2021.

Lisätiedustelut kantaesityshakuun liittyen:
Antti Lahti
antti.lahti@hkt.fi
Helsingin Kaupunginteatteri

////

The open call for premieres for the Stage for Contemporary Performance has closed. All the 132 meetings scheduled with the curatorial group have been booked. Thank you for your interest!

Helsinki City Theatre’s Stage for Contemporary Performance – open call for premieres in 2022-23

Stage for Contemporary Performance is the Helsinki City Theatre’s pilot project implemented during the years 2021-2023. The objective of the project is to include different forms of contemporary performance in the theatre’s seasonal program.

Helsinki City Theatre is now looking for proposals for new works to be premiered in 2022 and 2023.

The call has no theme. Instead it is framed by the spatial and temporal resources and possibilities of the studio Pasila stage. The theatre seats 328. The stage is 6 meters deep and 18 meters wide and the size of the stage and the auditorium can be adjusted to some extent.

Stage for Contemporary Performance project aims to renew, disrupt and observe the theatre stage and space in different ways.

We offer the selected performances

  • Salary for the duration of 1,5 months including the residency period and performance period, or alternatively, production support to be negotiated separately
  • A stage residency of maximum one month in studio Pasila, either in June or in July of 2022/23.
  • A premier and two-week performance period in August 2022/23 as a part of the Helsinki City Theatre seasonal program.
  • Technical resources and staff of studio Pasila, to be discussed according to the working groups needs.

The selections are made by a curatorial team composed of dancer, Master of Arts and Master in Live Art and Performance Studies Suvi Tuominen; director, doctoral candidate Tuomas Laitinen; and, curator and producer, Master of Arts and Master of Fine Arts in Exhibition Studies, Riikka Thitz.

During 2022 and 2023 the activities of the Stage for Contemporary Performance are divided into two parts: a program of visiting performances in May and premieres in August, created during residency periods taking place in June and July.

How to apply?

The open call is targeted for professional artists and collectives working in Finland.

The application process is realized as face-to-face meetings. Each artist or collective will meet one of the curators and present their performance idea as they wish.

Through these face-to-face meetings, the curators aim to provide an alternative for open call application processes, where writing is highlighted as the principal medium for expressing ideas.

After the meetings the curatorial team will discuss and make the final selections during January 2022.

The meetings will take place between 7.-17.12.2021. The duration of each meeting is 45 minutes and they are held either in the premises of the Helsinki City Theatre or online. The applicants will receive more detailed information about the meeting prior to the appointment.

You can book an appointment with the curator of your choice. All curators are happy to discuss all kinds of performance proposals. However, each of them have their own areas of expertise:

Riikka – contemporary dance, performing arts, visual arts, interdisciplinary forms
Suvi – live and performance art, dance, art-research
Tuomas – live and performance art, contemporary theatre, spectatorship, artistic research

Book an appointment with Riikka here
Book an appointment with Suvi here
Book an appointment with Tuomas here

Note! Please book one meeting only even if you would like to present more than one idea. The booking system is open 19.11.-2.12.2021.

For further inquiries, please contact
Antti Lahti
antti.lahti@hkt.fi
Helsinki City Theatre