Saavutettavuustyökalut

Helsingin Kaupunginteatteri

Nykyesityksen näyttämön kuraattoriryhmä on muodostettu

Helsingin Kaupunginteatteri – studio Pasilan katsomo – kuva Miika Storm
14.6.2021

Helsingin Kaupunginteatterin Nykyesityksen näyttämö -hankkeen kuraattoriryhmä on muodostettu ja aloittaa työnsä elokuussa. Kokoonpano edustaa laaja-alaisesti nykyesityksen kenttää teatterin, performanssin, tanssin, sekä kuvataiteen näkökulmista.

Nykyesityksen näyttämö -hankkeen kuraattorihakuun saapui 38 hakemusta, joista yhdeksän hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Haastattelijoina olivat teatterinjohtaja Kari Arffman, Helsinki Dance Companyn johtaja Antti Lahti, sekä ulkopuolisena, kutsuttuna asiantuntijana toimittaja, taiteilija-tutkija Anna Cadia.

Kuraattoriryhmän muodostaa tanssija, filosofian maisteri sekä esitystaiteen ja -teorian maisteriopintoja viimeistelevä Suvi Tuominen, ohjaaja, väitöstutkija Tuomas Laitinen sekä kuraattori ja tuottaja, Master of Arts Riikka Thitz.

”Valitut tekijät edustavat nykyesityksen kenttää laaja-alaisesti teatterin, performanssin, tanssin sekä kuvataiteen näkökulmista ja ovat kukin aktiivisia toimijoita ja keskustelijoita oman viiteryhmänsä sisällä. Kolmen kuraattorin ryhmässä tekijät myös täydentävät toisiaan oman koulutustaustansa ja osaamisensa kautta.” sanoo Anna Cadia.

”Nykyesityksen näyttämö ottaa nyt selkeän askeleen kohti konkretiaa. Olen kiitollinen kaikille hakijoille, aloitteen tehneelle työryhmälle, sekä jokaiselle tähän asti mukana olleelle, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet hankkeen etenemiseen. Keskustelut Nykyesityksen näyttämön mahdollisuuksista ovat avanneet valtavan rikkaita ajatuskulkuja suhteessa perimmäisiin kysymyksiin esityksen, näyttämön ja yleisön suhteista nopeasti muuttuvassa maailmassa.” sanoo Antti Lahti.

Nykyesityksen näyttämö on rahoituksenhakuvaiheessa oleva hanke, jonka päämääränä on tehdä näkyväksi nykyesityksen uusia muotoja, kehittää yhteistyötä esittävän taiteen kentällä, sekä luoda joustava, jokaisen taiteellisen prosessin erityispiirteet huomioonottava tuotannollinen alusta. Alkuvaiheessa toiminta keskittyy studio Pasilan näyttämölle ja sen ympäristöön.

 ______________________________________________________________________

The curator team for the Contemporary Performance Stage has been formed.

The curator team for the Helsinki City Theatre’s new Contemporary Performance Stage has been formed, and will begin its work in August 2021. The group represents a broad spectrum of contemporary performance, including theatre, dance, and the visual arts.

Nine of the 38 applicants to the Contemporary Performance Stage were interviewed by director general of Helsinki City Theatre Kari Arffman, director of Helsinki Dance Company Antti Lahti, and journalist-artist-researcher Anna Cadia as an outside expert by invitation.

The curator team is composed of dancer, Master of Arts and soon to graduate master’s in Live Art and Performance Studies Suvi Tuominen; director, doctoral candidate Tuomas Laitinen; and, curator ja producer, MA Riikka Thitz.

”The chosen curators represent a broad spectrum of contemporary performance, dance, and visual arts and are each active participants and commentators in their particular fields. The members of the three-person group also complement each other’s skills and backgrounds,” says Anna Cadia.

”The Comtemporary Performance Stage has taken a leap towards its full formation. I am grateful to all the applicants, and to everyone who has been involved so far in helping this project come to fruition. Discussions about the potential of the new stage have opened up extremely rich chains of thought concerning the relationship between performance, stage, and audience in a rapidly changing world,” says Antti Lahti.

The Contemporary Performance Stage is a project, in its funding application phase, whose goal is to make visible new forms of contemporary performance, to develop collaboration in the field of the performing arts, and to create a flexible production basis that takes into consideration the special aspects of all artistic processes. To begin with, the project will focus on the stage at studio Pasila and its environs.