Saavutettavuustyökalut

Arvio: Röda rummet

Astrid Stenius – Östnyland – 18.9.2023

Röda rummet kostar på sig att gå på djupet

Röda rummet på Lilla teatern berättar detsamma som Kaj Korkea-ahos roman, men med
betoning på personernas komplexitet. Finliret och nyanserna har fått kosta tid och

resurser att noggrant bena ut, ett kännemärke för Milja Sarkolas regiarbeten, och allt det
visuella, framför allt kostymdesignen, fördjupar personporträtten ytterligare.

(…) Samu-Jussi Koskis läckra kostymdesign är, förutom en fröjd för ögat, ett berättartekniskt medel som ordlöst formulerar något mer om karaktärerna än vad som sägs i dialogen.

Läs hela recensionen här (bakom betalmur)