Saavutettavuustyökalut

Ensimmäinen Nykyesityksen näyttämöä käsittelevä pro gradu -tutkielma on julkaistu 

Helsingin yliopiston teatterintutkimuksesta valmistuneen Hakkaraisen tutkielma arvioi Nykyesityksen näyttämön taiteellista ja taloudellista puolta sekä pohtii, millaista pääomaa näyttämö tuottaa siihen osallistuneille taiteilijoille ja Helsingin Kaupunginteatterille. 

Viime vuonna Nykyesityksen näyttämöllä työskennelleen Nelly Hakkaraisen pro gradu -tutkielma ”Silta esittävän taiteen vapaan kentän ja laitosteatterin välille? – Helsingin Kaupunginteatterin Nykyesityksen näyttämö uudenlaisia rakenteita luomassa” on julkaistu. 

Laadullinen tutkielma käsittelee Nykyesityksen näyttämöä (2022–2023) uudenlaisena tuotantomallina esittävien taiteiden vapaan kentän ja laitosteatterin välisessä yhteistyössä. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla Nykyesityksen näyttämön työntekijöitä ja taiteilijoita. Näyttämön tapausesimerkin kautta Hakkarainen käsittelee myös laajempaa kulttuuripoliittista keskustelua resurssien epätasa-arvoiseksi koetusta jakautumisesta Suomen esittävien taiteiden kentällä.  

Hakkaraisen päätelmät tutkielmassa ovat, että Kaupunginteatteri on Nykyesityksen näyttämö -hankkeellaan lisännyt symbolista pääomaansa ulottaessaan ohjelmistoaan niin kutsutun rajoitetun tuotannon puolelle. Lisäksi hän arvioi, että näyttämö on tuonut uudenlaisen ohjelmiston lisäksi teatteriin ammattiyleisöä ja nostanut teatterin arvostusta vapaan kentän toimijoiden silmissä. Myös mukana olleille taiteilijoille teatterin tarjoama näkyvyys on tuonut symbolista pääomaa.  

”Kenties suurin haaste tutkielman kirjoittaessa oli se, miten sanallistaa nykyhetkeä ja vasta hahmottumaisillaan olevaa rakennetta – usein teatteritieteen tutkimus nimittäin suuntautuu historian tulkintaan tai taiteelliseen kokonaisuuteen, jota on mahdollista tarkastella etäisyyden päästä. Tutkielmassani pyrinkin käsittelemään aihetta omasta ’silminnäkijän’ positiosta. Työjaksostani Nykyesityksen näyttämöllä keväällä 2023 oli hyötyä niin toimintamallien kuin eri ihmisten roolien ymmärtämisessä”, arvioi Hakkarainen. 

Tutkielma on luettavissa ilmaiseksi Helsingin yliopiston avoimessa julkaisuarkisto Heldassa: Silta esittävän taiteen vapaan kentän ja laitosteatterin välille? : Helsingin Kaupunginteatterin Nykyesityksen näyttämö uudenlaisia rakenteita luomassa (helsinki.fi) 

Nykyesityksen näyttämö 2023 – 2024

  • Studio Pasila