Saavutettavuustyökalut

LIIKE JA TYHJYYS 27.05.2023 15:00

10.1.2023

Ami Karvonen – Kid Kokko – Anna Mustonen
Liike ja tyhjyys
Nykyesityksen näyttämö

Liike ja tyhjyys on Ami Karvosen, Kid Kokon ja Anna Mustosen yhdessä ajattelema, keskustelema, tanssima, esittämä ja kirjoittama esitys. Esityksessä on mukana valoteos, jonka on tehnyt Meri Ekola.

Esitys asettuu tyhjän, avaran, hämärän, väljän, vähäisen, ruudukoiden, onkaloiden, aavikoiden, yöllisten tähtitaivaiden, ein, uupumuksen, tekemättä jättämisen, jäähyväisten ja poistumisten alueille. Siinä tunnetaan kieltäytymisen tuntu, siitä avautuvan tilan laajuus. Siinä katsotaan rivien väliin jääviä alueita, fokuksen ulkopuolista avaruutta. Esiin piirtyy maisema, johon mahtua.

Esityksessä on ihmeen tuntua ja tavallisuuden tuntua.

Teksti, dramaturgia, koreografia ja esiintyminen: Ami Karvonen, Kid Kokko ja Anna Mustonen
Valoteos: Meri Ekola
Valokuva: Hertta Kiiski
Työharjoittelu: Iiris Miettinen
Tuotanto: Karvonen, Kokko ja Mustonen, Takomo, Helsingin Kaupunginteatterin Nykyesityksen näyttämö

Esitystä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Niilo Helanderin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto.

Kantaesitys: Teatteri Takomo, helmikuu 2023

Studio Pasilassa vuosina 2022 ja 2023 nähtävä Nykyesityksen näyttämö -pilottihanke tuo nykyesityksen erilaisia muotoja osaksi Helsingin kaupunginteatterin ohjelmistokokonaisuutta. Nykyesityksen näyttämön toiminta jakautuu vuonna 2023 kolmeen kantaesitykseen ja kahteen vierailuesitykseen. Pilottihanketta tukee Koneen Säätiö.

***

Liike ja tyhjyys (Movement and emptiness) is a performance co-thought, co-discussed, co-danced and co-written by Ami Karvonen, Kid Kokko and Anna Mustonen. The performance includes light art by Meri Ekola.
The performance settles in the areas of empty, spacious, dim, loose, minor, grids, cavities, deserts, starry night skies, no, exhaustion, omitting, goodbyes and exits. It senses the feel of refusal, the extent of the space that it unfolds. It looks at the areas that remain between the lines, the space outside of focus. A fitting landscape appears.The performance has the feel of the miraculous and the ordinary.

Text, dramaturgy, choreography and performance: Ami Karvonen, Kid Kokko and Anna Mustonen

Light art: Meri Ekola
Photo: Hertta Kiiski
Internship: Iiris Miettinen
Production: Karvonen, Kokko and Mustonen, Takomo, Helsinki City Theatre’s Stage for Contemporary Performance

The performance has been supported by Arts Promotion Centre Finland, Niilo Helander Foundation, and the Finnish Cultural Foundation.

Premiere: Teatteri Takomo, February 2023

Stage for Contemporary Performance is a pilot project implemented in studio Pasila during 2022 and 2023. The objective of the project is to include different forms of contemporary performance in the Helsinki City Theatre’s seasonal programme. In 2023, the activities of the Stage for Contemporary Performance are divided into three premieres and two guest performances. The pilot project is supported by the Kone Foundation.