Saavutettavuustyökalut

TIIKERI – SE SOME@BILITY 19.05.2023 18:30

10.1.2023

Milla Jarko
TIIKERI – Se some@bility näyttämöteos eli consertti ja bienanaali Nykyesityksen näyttämölle ja muihin tiloihin
Nykyesityksen näyttämö
Studio Pasilassa koettava, konsertti- ja some-viritteinen TIIKERI -näyttämöteos ja -näyttely on muistotilaisuus samaisen teoksen aiemmasta kantaesityksestä, joka esitettiin Cirko – Uuden sirkuksen keskuksessa tammikuussa 2023. Teos levittyy studio Pasilan tuntemattomiin kolkkiin, valjastaa ne ennenkokemattomaan käyttöön ja tursuaa samalla sosiaaliseen mediaan. Muistotilaisuutena, tämä teos on koettavissa vain kerran.
Milla Jarko on esiintyjä, esitysten tekijä ja sirkustaiteilija. Hän yhdistelee taidetyössään sirkusta, performanssia, sekä äänellisiä ja visuaalisia juttuja. Sirkus viitoittaa Millan taidetouhujen tietä. Pitkäjänteisessä esitystaiteellisessa työskentelyssään hän kysyy: mitä sirkus tekee? mitä sirkus ajattelee?
Studio Pasilassa koettava teos liittyy osaksi Jarkon vuonna 2018 aloittamaa Tiikeri-projektia. Tiikeri luo, harjoittelee ja esiintyy sekä livenä että sosiaalisessa mediassa. Toistaiseksi jatkuvassa Tiikeri-projektissa etsitään aktiivisesti uusia paikkoja ja tapoja kokeilla esityksiä, kun huvittaa.

Mulle tärkeitä asioita on hyvinvointi, vilpittömyys, välittömyys ja pöhköys. Luotan epävarmuuteen, sillä se on pysyvää ja aina olemassa. Oon ihan hemmetin tosissani, mutten vakavissani! ~Yours truly: Milla ja Tiikeri

Tapahtumakokonaisuus sisältää teosalustuksen Camille Auerin kanssa, näyttelyn sekä näyttämöesityksen.

Kokonaisuuden suunnittelu ja käsikirjoitus, äänisuunnittelu, tuottaja, esiintyjä: Milla Jarko
Visuaalinen ja tilasuunnittelu: Milla Jarko, Anna Pietilä
Tekninen suunnittelu: Jere Mönkkönen
Somevastaava: Tinja Nieminen
Kanssakulkija, liikkeellinen tuki: Anni Koskinen
Taiteellinen vertaistuki: Henri Tuulasjärvi, Anni Hurme, Miradonna Sirkka
Osatuotanto: WHS
Teosta on tukenut: Taiteen edistämiskeskus, Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Sirkus Faktori, Cirko – Uuden sirkuksen keskus

Studio Pasilassa vuosina 2022 ja 2023 nähtävä Nykyesityksen näyttämö -pilottihanke tuo nykyesityksen erilaisia muotoja osaksi Helsingin kaupunginteatterin ohjelmistokokonaisuutta. Nykyesityksen näyttämön toiminta jakautuu vuonna 2023 kolmeen kantaesitykseen ja kahteen vierailuesitykseen. Pilottihanketta tukee Koneen Säätiö.

////

TIIKERI – The (some@bility) performance piece i.e. a concerto and a biennianal for The Stage for contemporary performance and other spaces.

TIIKERI can be experienced in Studio Pasila and is a performance piece and exhibition pimped with elements familiar from concerts and the social media. It is a memorial service for a similar performance piece, which was originally performed in Cirko – Center for New Circus during January 2023. The piece ventures into unknown corners of studio Pasila, makes them a vessel for something unforeseen, whilst it spills over into social media platforms. As a memorial service, this piece can only be experienced once.

Milla Jarko is a performer, maker of performances and a circus artist. In their work they fuse together circus and performance arts as well as audio stuff and visuals. Circus shows the direction for Milla’s art endeavors. In their longitudinal work with performing arts they beg the question: what does circus do? what does circus think?

This piece set in studio Pasila forms a part of Milla Jarko’s project Tiikeri (tiger), which they started in 2018. Tiikeri rehearses, performs and creates in the flesh as well as on social media. Tiikeri project continues to actively seek new places and ways of experimenting with performance, whenever and wherever one feels like it.

Things that are important to me include well-being, sincerity and being a goof. I trust uncertainty, because it’s permanent and will always be there. I’m in this for damn real, but not seriously! ~Yours truly: Milla and Tiikeri

The event consists of an introduction with Camille Auer, an exhibition and a performance piece.

Concept, dramaturgy, sound design, production and performance: Milla Jarko
Visual and space design: Milla Jarko, Anna Pietilä
Technical design: Jere Mönkkönen
Social media executive: Tinja Nieminen
Co-wonderer, movement support: Anni Koskinen
Artistic support: Henri Tuulasjärvi, Anni Hurme, Miradonna Sirkka
Co-production: WHS
Supported by: Arts promotion centre Finland, Kone Foundation, Finnish cultural foundation, Sirkus Faktori, Cirko – Center for new circus

Stage for Contemporary Performance is a pilot project implemented in studio Pasila during 2022 and 2023. The objective of the project is to include different forms of contemporary performance in the Helsinki City Theatre’s seasonal programme. In 2023, the activities of the Stage for Contemporary Performance are divided into three premieres and two guest performances. The pilot project is supported by the Kone Foundation.