Saavutettavuustyökalut

WHAT IS SEEN AND WHAT’S (LEFT) BEHIND THE SCENE? 26.05.2023 10:00

10.1.2023

Fjolla Hoxha
What is seen and what’s (left) behind the scene?
Nykyesityksen näyttämö

What is seen and what’s (left) behind the scene? on osallistava kuunteluesitys, joka muodostuu Helsingin Kaupunginteatterin työntekijöiden kertomuksista, muistoista, kokemuksista ja tuntemuksista suhteessa työtiloihinsa.Ohjaaja Fjolla Hoxhan ja työryhmän esitys kutsuu tutkimusmatkalle Kaupunginteatteriin, jossa oppaina toimivat ne, joiden työskentely tavallisesti tapahtuu näkymättömissä. Esitys pyrkii tuomaan esiin risteämän, jossa teatterin illuusion rikkominen johtaa sen omien rakenteiden paljastumiseen.

Fjolla Hoxha on kirjoittaja, teatterikriitikko ja esitysten tekijä, joka työskentelee Helsingissä, kotimaassaan Kosovossa ja Nashvillessä, Tennesseessä. Hänen praktiikkansa perustuu uutteraan tutkimustyöhön, jonka materiaaleja ovat kriittinen teoria, muistitieto ja kertomukset sekä institutionaaliset ja henkilökohtaiset arkistot. Fjolla kirjoittaa kauno- ja tietokirjallisuutta, näytelmiä, käsikirjoituksia ja arvosteluja sekä työskentelee monialaisena esitystaiteilijana. Hänen teoksensa ovat pääasiassa paikkasidonnaisia, osallistavia teoksia, jotka perustuvat yksilölliseen ja kollektiiviseen muistiin.

What is seen and what’s (left) behind the scene? on osa Fjollan pidempiaikaista taiteellista projektia Modification as a Mode of Resistance, jossa hän käyttää lähtökohtanaan eri puolilla maailmaa toimivien tehdas- ja teatterityöntekijöiden omakohtaisia muistoja ja niistä muodostuvaa kollektiivista muistia. Näin esityksistä muodostuu käsin kosketeltavia arkistoja ja tapoja olla yhteydessä tuntemattomaan (menneeseen).
Konsepti, ohjaus, dramaturgia: Fjolla Hoxha
Äänisuunnittelu: Timo Viialainen
Luova tuottaja: Nelly Hakkarainen
Tuotanto: Helsingin Kaupunginteatterin Nykyesityksen näyttämö
Kuva: Dylan Simon

Esityskieli: englanti, muutamia kohtia suomeksi

Studio Pasilassa vuosina 2022 ja 2023 nähtävä Nykyesityksen näyttämö -pilottihanke tuo nykyesityksen erilaisia muotoja osaksi Helsingin kaupunginteatterin ohjelmistokokonaisuutta. Nykyesityksen näyttämön toiminta jakautuu vuonna 2023 kolmeen kantaesitykseen ja kahteen vierailuesitykseen. Pilottihanketta tukee Koneen Säätiö.

***

What is seen and what’s (left) behind the scene? is a participatory sound performance that evolves from the stories, memoirs, experiences and the sensations of Helsinki City Theatre’s technical staff, in relation to their work spaces. The performance by director Fjolla Hoxha (and working group) is an invitation to explore City Theatre through the voices of those whose labour remains invisible. It’s an effort to bring to the fore the juncture where the illusion of theatre is broken by unveiling the structures that form its institution.
Fjolla Hoxha is a writer, theatre and drama critic and performance maker, working between Helsinki, her home country Kosova and Nashville, Tennessee. Her practice is heartily based on assiduous research that mainly grounds on critical theory, oral histories and narratives, institutional and personal archives. She writes fiction and non-fiction, plays, scripts and reviews as well as works as cross-media performance artist, focused on site-specific participatory work that is informed by individual and collective memory.
What is seen and what’s (left) behind the scene? is part of Fjolla’s enduring artistic project Modification as a Mode of Resistance. Departing from subjective recollections towards the collective memory of factory and theatre workers in different geographies, her performances become tactile forms of archiving and connecting with the unknown (past).
Concept, director, dramaturg: Fjolla Hoxha
Sound designer: Timo Viialainen
Creative producer: Nelly Hakkarainen
Production: Helsinki City Theatre’s Stage for Contemporary Performance
Image: Dylan Simon

Language: English with some Finnish
Stage for Contemporary Performance is a pilot project implemented in studio Pasila during 2022 and 2023. The objective of the project is to include different forms of contemporary performance in the Helsinki City Theatre’s seasonal programme. In 2023, the activities of the Stage for Contemporary Performance are divided into three premieres and two guest performances. The pilot project is supported by the Kone Foundation.