Saavutettavuustyökalut

Pääroolissa Jakomäki

Helsingin Kaupunginteatterin kolmivuotinen yleisötyöprojekti Pääroolissa Jakomäki on aloittanut toimintansa Jakomäen alueella tammikuusta 2016 ja toimii aktiivisesti Jakomäen alueella jo kolmatta vuotta. Hanke päättyy joulukuussa 2018, mutta projektin myötä Jakomäen alueelle on syntynyt pysyvää kulttuuritoimintaa, joka jää elämään hankkeen jälkeenkin!

Pääroolissa Jakomäki on osa Helsingin kaupungin Helsingin malli -hanketta, jonka tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa ja jossa taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.

Pääroolissa Jakomäki -hankkeessa on tutustuttu eri-ikäisiin ja -taustaisiin jakomäkeläisiin ja tarjottu erilaisia osallistumisen muotoja teatterityöskentelyyn. Tavoitteena on alueen kulttuuritarjonnan kehittäminen yhdessä asukkaiden kanssa. Projekti on koostunut useista jakomäkeläisten ryhmien kanssa toteutettavista työskentelyvaihteista, joissa on tutkittu aluetta teatteritaiteen keinoin ja valmistettu pieniä ja suurempia esityskokonaisuuksia.

Projekti huipentui toukokuussa 2018 ensi-iltansa saaneeseen musiikkiteatteriesitykseen, jonka esiintyjinä toimivat toimintaan osallistuneet ryhmät. Suuri hiljaisuus – esitys mahdollisesta tulevaisuudesta nähtiin Malmitalolla ja HKT:n studio Pasilassa.

Projektin viimeinen taideteko toteutetaan osana Jakomäen alueen joulumaa -tapahtumaa, 2.12.2018. Hankkeen myötä alueelle on myös syntynyt oma aikuisten teatteriryhmä Hilkat ja Hukat, joka jatkaa toimintaansa itsenäisenä teatteriryhmänä vastaten alueen kulttuuritarjonnan tarpeeseen.

Seuraa hanketta:

www.facebook.com/paaroolissajakomaki

instagram: @paaroolissajakomaki

Lisätietoja: paaroolissajakomaki@hkt.fi p. 040 652 9932