Saavutettavuustyökalut

Pääroolissa Malmi 2022-2024

Pääroolissa Malmi -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan alue- ja yhteisölähtöistä teatteritoimintaa. 

Pääroolissa Malmi

Pääroolissa Malmin toiminta pyrkii antamaan äänen omaleimaiselle kaupunginosalle, tukemaan alueellisen kulttuuritoiminnan kehitystyötä ja saavutettavuutta sekä tutkimaan alueelta nousevia ilmiöitä ja aiheita teatteritaiteen monin keinoin. Hankkeen taiteellinen sisältö syntyy moniäänisestä alueesta inspiroituen ja materiaali tuotetaan yhdessä paikallisten kanssa. Toiminnan keskiössä on vuorovaikutus alueen asukkaiden ja taiteilijoiden välillä. Alueelle jalkautuvat taiteilijat kutsuvat kaikki alueen asukkaat osallistumaan taidetoimintaan – ei pelkästään katsojina vaan myös itse aktiivisina toimijoina.

 

Pääroolissa Malmin kauden 2023 esitys on Malmin kaupunkitilassa liikkuva teos Zone Malmi, jossa esiintyvät eri-ikäiset kaupunkilaiset.

Zone Malmi on pelillisiä elementtejä hyödyntävä, Malmin kaupunkitilaan jalkautuva teatteriesitys arkisen onnen rakennuspalikoista ja hyvän elämän tavoittelemisesta. Minne esityksen reitti malmilaisella pelilaudalla kiemurtaa? Mikä arpakuution silmäluku vie onneen, mikä epäonneen? Entä missä valta piilee? Mikä tekee Malmista kodin?

Paikallisten osallistujien omien elämänkokemusten pohjalle rakentuva esitys herättää pohtimaan, millaisissa kaupunginosissa tulevaisuudessa haluaisimme asua – millainen olisi unelmiemme kortteli?

Lue lisää esityksestä täältä.

Pääroolissa Malmi on osa Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyötä ja sen vetäjinä toimivat teatteri-ilmaisun ohjaajat Laura Ikonen ja Janne Puustinen, muusikko-äänisuunnittelija Aleksi Kinnunen sekä yleisötyöntekijä Jenny Jumppanen.
Pääroolissa Malmi on yksi Helsingin kaupungin Helsingin malli -hankkeista.

Lisätietoja Pääroolissa Malmista:
Jenny Jumppanen
jenny.jumppanen@hkt.fi
+358 40 652 9932

www.facebook.com/paaroolissamalmi

***

In the Pääroolissa Malmi community theatre project, we are planning and implementing regional and community-based theatre activities in the Malmi district. Our aim is to give voice to this distinctive region, to support the development and accessibility of the regional cultural events and activities, and to explore phenomena and topics emerging in the area with a variety of theatrical tools.

The artistic content of the project will be inspired by the varied area itself and all the material will be produced together with the locals. At the heart of the project is the interaction between the artists and the local residents. Everyone in the area is welcome to participate in the artistic activities – not only as spectators but also as active contributors.

The project is organized by the audience outreach department of the Helsinki City Theater, and its facilitators are drama instructors Laura Ikonen and Janne Puustinen, musician–sound designer Aleksi Kinnunen and outreach operative Jenny Jumppanen. Pääroolissa Malmi is one of the Helsinki Model projects funded by the city of Helsinki.

Further information:
Jenny Jumppanen
jenny.jumppanen@hkt.fi
+358 40 652 9932