Saavutettavuustyökalut

Pääroolissa Malmi 2022-2024

Pääroolissa Malmi -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan alue- ja yhteisölähtöistä teatteritoimintaa. 

Pääroolissa Malmi

Pääroolissa Malmin toiminta pyrkii antamaan äänen omaleimaiselle kaupunginosalle, tukemaan alueellisen kulttuuritoiminnan kehitystyötä ja saavutettavuutta sekä tutkimaan alueelta nousevia ilmiöitä ja aiheita teatteritaiteen monin keinoin. Hankkeen taiteellinen sisältö syntyy moniäänisestä alueesta inspiroituen ja materiaali tuotetaan yhdessä paikallisten kanssa. Toiminnan keskiössä on vuorovaikutus alueen asukkaiden ja taiteilijoiden välillä. Alueelle jalkautuvat taiteilijat kutsuvat kaikki alueen asukkaat osallistumaan taidetoimintaan – ei pelkästään katsojina vaan myös itse aktiivisina toimijoina.

Kuka päättää miten täällä ollaan?

Syyskaudella 2023 Pääroolissa Malmin hanketaiteilijat ovat järjestäneet teatteri- ja äänityöpajoja paikallisille, eri-ikäisistä koostuville ryhmille. Työpajoja on pidetty muun muassa paikalliselle päiväkotiryhmälle, koululuokalle, senioriryhmälle sekä projektissa aiemmin mukana olleille osallistujille. Työpajoissa on tutkittu kysymystä Kuka päättää miten täällä ollaan? Työpajoista saatua materiaalia jatkotyöstetään kaudella 2024 ja ryhdymme valmistelemaan hankkeen huipentavaa teosta. Kauden 2023-2024 hanketaiteilijoina toimivat Janne Puustinen, Aleksi Kinnunen ja Meiju Pax.

 

Zone Malmi – teatteriesitys, jossa noppa näyttää tien

Pääroolissa Malmin kauden 2023 esitys oli Malmin kaupunkitilassa liikkuva teos Zone Malmi – teatteriesitys, jossa noppa näyttää tien. Esitys valmistettiin prosessiluontoisesti yhdessä paikallisten osallistujien kanssa ja esiintyjinä toimivat eri-ikäiset osallistujat. Esityksen yhteistyötahoina toimivat Kaupunkiolohuone Kohtaus Malmi, Malmin Nova, Stadin yhteisötalo Malmi sekä alueen kaksi taloyhtiötä. Zone Malmi -esitys nähtiin Ala-Malmin torin ympäristössä kesäkuussa seitsemän kertaa.

Paikallisten osallistujien omien elämänkokemusten pohjalle rakentuva esitys herätti pohtimaan, millaisissa kaupunginosissa tulevaisuudessa haluaisimme asua – millainen olisi unelmiemme kortteli?

 

WHO DIS? -nuortenteatteriesitys sekä Malmin poluilla -kaupunkikävelyt

Pääroolissa Malmin ensimmäisenä toimintakeväänä 2022 toteutettiin paikallisten asukkaiden opastamia kaupunkikävelyitä, jotka huipentuivat avoimiin Malmin poluilla -kävelytapahtumiin. Syyskaudella 2022 valmistui alueen nuorten kanssa prosessiluontoisesti toteutettu esitys WHO DIS?, joka nähtiin Malmitalolla neljä kertaa joulukuussa.

Pääroolissa Malmi on osa Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyötä ja sen vetäjinä toimivat teatteri-ilmaisun ohjaajat Laura Ikonen (äitiysvapaalla), Janne Puustinen ja Meiju Pax sekä muusikko-äänisuunnittelija Aleksi Kinnunen ja yleisötyöntekijä Jenny Jumppanen. Hankkeessa järjestetään erilaisia tapahtumia, työpajoja, taidekokonaisuuksia ja esityksellisiä ulostuloja. Toiminnan tarkoitus on tarjota asuinalueelle erilaisia teatterin ja taiteen osallistumismahdollisuuksia sekä tukea alueen omaa kulttuuritoimintaa luoden myös uusia kaupunkikulttuurin muotoja. Hanke tutkii ja tekee teatteritaiteen keinoin näkyväksi kaupunginosan historiaa sekä muuttuvaa identiteettiä. Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä alueen paikallistoimijoiden ja asukkaiden sekä muiden Helsingin malli toimijoiden kanssaPääroolissa Malmi on yksi Helsingin kaupungin Helsingin malli -hankkeista ja toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki.

Lisätietoja Pääroolissa Malmista:
Jenny Jumppanen
jenny.jumppanen@hkt.fi
+358 40 652 9932

www.facebook.com/paaroolissamalmi

***

In the Pääroolissa Malmi community theatre project, we are planning and implementing regional and community-based theatre activities in the Malmi district. Our aim is to give voice to this distinctive region, to support the development and accessibility of the regional cultural events and activities, and to explore phenomena and topics emerging in the area with a variety of theatrical tools.

The artistic content of the project will be inspired by the varied area itself and all the material will be produced together with the locals. At the heart of the project is the interaction between the artists and the local residents. Everyone in the area is welcome to participate in the artistic activities – not only as spectators but also as active contributors.

The project is organized by the audience outreach department of the Helsinki City Theater, and its facilitators are drama instructors Laura Ikonen and Janne Puustinen, musician–sound designer Aleksi Kinnunen and outreach operative Jenny Jumppanen. Pääroolissa Malmi is one of the Helsinki Model projects funded by the city of Helsinki.

Further information:
Jenny Jumppanen
jenny.jumppanen@hkt.fi
+358 40 652 9932