Saavutettavuustyökalut

GÄSTSPEL PÅ LILLA TEATERN /  VIERAILUESITYS LILLA TEATERNISSA

Tiedote   26.01.2018

35 JAG OCH NÅGRA SKÅDESPELARE

En nordisk produktion av Blaue Frau & Stefan Åkesson från Poste Restante

Ur arbetsgruppens PM: “Som en konsekvens av så kallade ‘privatpersoners’ ökade användning av så kallade ‘sociala media’, är det arbetsgruppens rekommendation att ‘privatpersoner’ erhåller träning i bruket av ‘sociala medier’”.

Hösten 2016 gick Blaue Frau ut med en open call till skådespelerskor i hela Norden för föreställningen “35 Jag och några skådespelare”. Uppgiften var att beskriva ett tillfälle där det professionella jaget sammanblandats, krockats eller förskjutits med det privata jaget. Det kom in 139 svar från hela Norden, 139 berättelser om de dilemman som uppstår mellan det publika och det privata. Av dem som sökte valdes 5 skådespelerskor ut för att vara med och skapa en interaktiv upplevelse om hur vi alla brottas med frågan om vilka vi är och vilka vi blir sedda som. En fråga som blir påtaglig i det dagliga flödet i sociala medier.

Internet kan liknas vid en teater där vi alla agerar och betraktar varandra. I “35 Jag och några skådespelare” fylls den fysiska teaterlokalen med specialanpassade interaktiva stationer, där publiken får vägledning i hur de kan konstruera och repetera in sin internetpersona och vilka sociala koder som kan användas för att göra internet till en feministisk utopi. Ett flickrum som präglas av systerskap och stöttning. ”35 Jag och några skådespelare” är ett konstnärligt försök att fomulera ett alternativ till den sexistiska kultur som nu bl.a. blottläggs i vredesvrålet #metoo.

”35 Jag och några skådespelare” är en lekfull, interaktiv föreställning som på fullt allvar vill utforska de psykologiska och etiska dilemman och den politiska potential som finns i den digitala offentligheten, där alla har möjlighet att framställa sitt eget subjekt.

Efter premiären på Lilla Teatern turnerar föreställningen i Norden 2018-2019. Turnén går b.l.a. till Akureyri (MAk, www.mak.is), Reykjavík (Tjarnarbió, tjarnarbio.is), Stockholm (Moment:teater, moment.org.se), Malmö (Inkonst, inkonst.com). 

Arbetsgruppen består av:

Sonja Ahlfors (Blaue Frau/FIN), Lidia Bäck (FIN), Bergdís Júlía Jóhannsdóttir (IS), Sepideh Khodarahmi (SE), Nina Matthis (SE), Klara Wenner Tångring (SE), Joanna Wingren (Blaue Frau/FIN), Stefan Åkesson (Poste Restante/SE).

Ljus: Meri Ekola (FIN), Kostym: Malin Nyqvist (FIN), Scenografikonsult: Kristina Sedlerova (FIN), Teknisk samordnare: Jesper Karlsson (FIN), Videoredigering: Anna-Sofia Nylund (FIN), Musik & ljud: Stefan Johansson (SE), Skräddare: Sanna Pietila (FIN), Grafisk design: Johan Isaksson (SE), Producent: Elina Tervonen (FIN) & Ilse Ybarra (US)

Gästande skådespelare på Lilla Teatern är Pia Runnakko.

Föreställningen spelas på svenska men är tillgänglig på engelska.

Premiär på Lilla Teatern den 16.2 kl 18:00 och kl 20:00.

Övriga föreställningar på Lilla Teatern 19.2 och 20.2, kl 18:00 och 20:00.  

Blaue Frau är en feministisk och normalkritisk duo bestående av skådespelarna Sonja Ahlfors och Joanna Wingren.  Blaue Frau grundades 2005 som en fristående filial till den nordiska drag king gruppen Subfrau. Blaue Frau har gjort över 20 projekt och workshops och turnerat otaliga gånger. I fjol gav Blaue Frau ut boken ”Någon hatar oss igen” (S&S) med designern Johan Isaksson. 

———————————————————————

35 JAG OCH NÅGRA SKÅDESPELARE 

Blaue Frau esittää yhdessä Stefan Åkessonin (Poste Restante, Ruotsi) kanssa uuden pohjoismaisen tuotantonsa.

Työryhmän muistiosta: “Yksityisten henkilöiden” lisääntyneen “sosiaalisen median” käytön tuloksena, työryhmän suositus on, että “yksityiset henkilöt” saavat koulutusta “sosiaalisen median” käyttöön”.

Syksyllä 2016 teatteriryhmä Blaue Frau aloitti avoimen haun Pohjoismaissa etsiäkseen tekijöitä näytelmäänsä 35 Jag och några skådespelare”. Hakemuksessa tehtävänä oli kuvailla, miten näyttelijän ammatti-minä sekoittuu tai törmää yksityiseen minään, ja miten yksityinen minä mahdollisesti muokkautuu näyttelijän ammatin kautta. Blaue Frau sai 139 vastausta, toisin sanoen 139 kuvausta pulmasta, joka syntyy julkisen ja yksityisen minän sekoittumisesta näyttelijän työssä. Haun tuloksena valittiin viisi näyttelijää tekemään vuorovaikutuksellista esitystä ilmiön tiimoilta. Törmäämme kaikki samaan ongelmaan myös yksityishenkilöinä pohtiessamme keitä olemme ja miltä näytämme ulospäin. Kysymyksestä on tullut entistä merkittävämpi tässä ajassa sosiaalisen median ottaessa yhä enemmän tilaa arjestamme.

Internet muistuttaa teatteria jossa me kaikki näyttelemme, ja tarkkailemme toisiamme. Näytelmässä “35 Jag och några skådespelare” fyysinen teatteri täyttyy erityisistä vuorovaikutuksellisista pisteistä, joissa yleisö pääsee harjoittelemaan internetpersoonaansa rakentamista ja toistamista. Lisäksi yleisö saa ohjausta sosiaalisten koodien käyttöön internetissä. Työryhmän pyrkimyksenä on auttaa teoksen osallistujia ottamaan tilaa digitaalisessa maailmassa. Tilan ottamisen kautta internetistä voi muodostua ns. feministinen utopia, tyttöjen huone, joka täyttyy solidaarisuudella ja tuella. “35 Jag och några skådespelare” on taiteellinen ponnistus luoda vaihtoehto seksistiselle kulttuurille, joka on paljastunut mm. #metoo -kampanjan myötä. 

Esitys on ruotsiksi, mutta siihen voi osallistua myös englanniksi.

Ensi-illan jälkeen esitys lähtee kiertueelle Pohjoismaihin kausien 2018-2019 aikana. Kiertue kiertää mm. Akureyrissa (MAk, www.mak.is), Reykjavíkissa (Tjarnarbió, tjarnarbio.is), Tukholmassa (Moment:teater, moment.org.se) ja Malmössa (Inkonst, inkonst.com). 

Työryhmä:

Sonja Ahlfors (Blaue Frau/FIN), Lidia Bäck (FIN), Bergdís Júlía Jóhannsdóttir (IS), Sepideh Khodarahmi (SE), Nina Matthis (SE), Klara Wenner Tångring (SE), Joanna Wingren (Blaue Frau/FIN), Stefan Åkesson (Poste Restante/SE).

Valot: Meri Ekola (FIN), Puvustus: Malin Nyqvist (FIN), Näyttämömestari: Kristina Sedlerova (FIN), Tekniikka: Jesper Karlsson (FIN), Videoeditointi: Anna-Sofia Nylund (FIN), Musiikki & valo: Stefan Johansson (SE), Ompelija: Sanna Pietila (FIN), Graafinen suunnittelija: Johan Isaksson (SE), Tuottajat: Elina Tervonen (FIN) & Ilse Ybarra (US)

Vieraileva näyttelijä Lilla Teaternissa on Pia Runnakko.

Ensi-ilta Lilla Teaternissa 16.2.2018 klo 18:00 ja 20:00.

Muut esitykset Lilla Teaternissa 19.2. ja 20.2. klo 18:00 ja 20:00.

Blaue Frau on feministinen ja normikriittinen duo, jonka muodostavat näyttelijät Sonja Ahlfors ja Joanna Wingren. Blaue Frau perustettiin vuonna 2005 pohjoismaisen dragryhmän subfraun jälkimainingeissa. Blaue Frau on ollut kiertueella useita kertoja kymmenien eri produktioiden ja työpajojen kera. Viime vuonna Blaue Frau julkaisi kirjan ”Någon hatar oss igen” (S&S) graafisen suunnittelijan Johan Isakssonin kanssa.