Saavutettavuustyökalut

Katsojat entistä tyytyväisempiä Helsingin Kaupunginteatterin ohjelmistoon ja palveluihin

Tiedote   15.02.2018

Helsingin Kaupunginteatterin asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä teatterissa saamaansa palveluun ja näkemiinsä esityksiin. Taloustutkimus Oy:n syys-joulukuussa 2017 toteuttaman tutkimuksen mukaan Kaupunginteatterin asiakkaiden kokonaistyytyväisyys oli jopa hieman noussut edellisen vuoden 2015 tutkimuksesta ja sai nyt keskiarvoksi kouluarvosanan 8,81 (2015: 8,75).

Edellisvuosien 2015 ja 2013 tapaan Helsingin Kaupunginteatterin valtteina olivat erinomaiset näyttelijät sekä monipuolinen ja kiinnostava ohjelmisto. Vastanneista 91 prosenttia piti näyttelijöiden tasoa erinomaisena, ja asteikolla 1-5 kyselyyn vastanneet pitivät Helsingin Kaupunginteatterin ohjelmistoa erittäin monipuolisena (keskiarvo 4,24) ja kiinnostavana (keskiarvo 4,09).

Suurin osa kävijöistä oli varsin tyytyväisiä Helsingin Kaupunginteatterissa näkemäänsä esitykseen. Kaikki esitykseen liittyvät tekijät saivat asteikolla 1-5 keskiarvoksi yli neljä.

Myös aulahenkilökunnan palvelualttiuteen oltiin tyytyväisiä (keskiarvo 4,40), ja teatteritalon peruskorjauksessa uusitut aulatilojen opasteet ja lisätyt wc-tilat näkyivät kyselyssä kasvaneena tyytyväisyytenä. Markkinointiin liittyvistä tekijöistä tyytyväisimpiä oltiin lippujen hankkimisen helppouteen. Vastaajista suurin osa (86 %) piti lippujen hankkimista helppona.

Suuri tyytyväisyys johtaa siihen, että teatteriin halutaan tulla uudestaan. Lähes kaikki vastaajat, 98 prosenttia, haluavat tulla uudelleen Helsingin Kaupunginteatteriin. Valtaosa vastaajista (86 %) aikoi varmasti tai melko varmasti suositella näkemäänsä esitystä.

Kaupunginteatteri teettää katsojatutkimuksen säännöllisesti kahden vuoden välein. Kattavassa tutkimuksessa olivat mukana 14 eri näytelmän, 30 näytännön ja viiden eri näyttämön katsojat, ja vastauksia saatiin 1 622.

 

Lisätietoja tutkimuksen tuloksista:
markkinointipäällikkö Olli Eljaala, puh. 050 379 9648, olli.eljaala@hkt.fi