Saavutettavuustyökalut

Lilla Teatern och Teaterhögskolan sätter upp Södergran och Olsson / Lilla Teaternin ja Teatterikorkeakoulun yhteistyö tuo Södergranin ja Olssonin teokset näyttämölle

Tiedote   24.03.2022

Lilla Teatern och Konstuniversitetets Teaterhögskola samarbetar i vår. Verk av författarna Edith Södergran och Hagar Olsson har inspirerat regissören Rasmus Slätis till föreställningen Rasande Stillestånd där studerande tillsammans med den konstnärliga arbetsgruppen utarbetar en aktuell tolkning av klassisk lyrik. Premiär blir det 10.5.2022 på Lilla Teatern och sammanlagt ges sex föreställningar. 

"Samarbetet är efterlängtat och jag gläds stort över att framtidens finlandssvenska skådespelare tar över vår scen i maj", säger Lilla Teaterns konstnärliga ledare Jakob Höglund.

Föreställningen är ett samarbete mellan Lilla Teatern och utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på svenska vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. 

Regissören Rasmus Slätis och de studerande undersöker människans frihetslängtan med texter och temata ur Edith Södergrans diktsamlingar Septemberlyran (1918), Rosenaltaret (1919) och Framtidens skugga (1920) samt romanen På Kanaanexpressen (1929) av Hagar Olsson. I fokus står människan och hennes plats i kosmos. De frågor och passioner som väcktes under modernitetens början har idag, hundra år senare, nått ett slags klimax – ett Rasande Stillestånd.

Repetitionerna utgör en pedagogisk och konstnärlig process som utmynnar i ett allkonstverk med inslag av dans, musik, rörelse och estetik samt improvisatoriska element.

På scenen ser vi magisterstuderande Antonia Atarah, Alexandra Gustafsson, Tobias Klemets, Greta Lignell, Sara Pirhonen, Walter Ruokolahti, Linnea Sundblom samt Stina Engström (TeaK, lektor i skådespelarkonst, skådespelare) och Pia Runnakko (Lilla Teatern/ HKT)

För koncept och regi står Rasmus Slätis, koreografisk handledare är Karolina Ginman, Fabian Nyberg ansvarar för scenografisk och visuell handledning, kompositör och musiker är Joonas Leppänen. För ljusdesign står Jyri Suominen (Lilla Teatern/HKT) och för ljuddesign Niklas Lundström (Lilla Teatern/HKT). 

Rasande Stillestånd, premiär 10.5.2022 på Lilla Teatern, Georgsgatan 30, 00100 Helsingfors. Spelperiod 10.5 – 14.5.2022.

@uniartshelsinki @Teatterikorkeakoulu @hkt.fi @lilla.teatern

#uniartshelsinki #rasandestillestånd #utb_sksp #lillateatern #hktfi

Tilläggsinformation, pressbiljetter och intervjuförfrågningar:

Marknadsförare Ida Virkkunen,  ida.virkkunen@lillateatern.fi, 050 357 4250

Lilla Teatern, Georgsgatan 30, 00100 Helsingfors 

www.lillateatern.fi

*******

Lilla Teaternin ja Teatterikorkeakoulun yhteistyö tuo Södergranin ja Olssonin teokset näyttämölle

Lilla Teatern ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu tekevät yhteistyötä tänä keväänä. Runoilija Edith Södergranin ja kirjailija Hagar Olssonin teokset ovat toimineet inspiraationa Rasmus Slätiksen ohjaamassa Rasande Stillestånd-esityksessä. Ensi-ilta on 10.5.2022 ja esityksiä on kuusi.

”Yhteistyö on odotettu ja iloitsen suuresti siitä, että ruotsinkieliset, tulevat näyttelijät valloittavat näyttämömme toukokuussa”, sanoo Lilla Teaternin taiteellinen johtaja Jakob Höglund.

Esitys on yhteistyö Lilla Teaternin ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ruotsinkielisen näyttelijäntaiteen koulutusohjelman välillä.

Ohjaaja Rasmus Slätis ja opiskelijat tutkivat Edith Södergranin runokokoelmien Septemberlyran (1918), suom. Syyskuulyyra, Rosenaltaret (1919), suom. Ruusualttari ja Framtidens skugga (1920) sekä Hagar Olssonin romaaniin På Kanaanexpressen (1929) pohjalta ihmisen vapaudenkaipuuta ja hänen paikkaansa kosmoksessa. Kysymykset ja intohimot, jotka heräsivät modernin aikamme alussa, ovat nyt, sata vuotta myöhemmin, saavuttaneet eräänlaisen kliimaksin. 

Harjoituskausi on pedagoginen ja taiteellinen prosessi, jonka huipentuma on tanssia, musiikkia, liikettä, estetiikkaa ja improvisoituja elementtejä sisältävä kokonaistaideteos.

Näyttämöllä nähdään maisteriopiskelijat Antonia Atarah, Alexandra Gustafsson, Tobias Klemets, Greta Lignell, Sara Pirhonen, Walter Ruokolahti, Linnea Sundblom sekä Stina Engström (TeaK, näyttelijäntaiteen lehtori, näyttelijä) ja Pia Runnakko (Lilla Teatern/ HKT)

Konseptista ja ohjauksesta vastaa Rasmus Slätis, koreografiasta ja sen ohjauksesta vastaa Karolina Ginman, Fabian Nyberg vastaa lavastuksen ja visuaalisuuden toteutuksesta, säveltäjänä ja muusikkona toimii Joonas Leppänen. Valosuunnittelusta vastaa Jyri Suominen (Lilla Teatern/HKT) ja äänisuunnittelusta Niklas Lundström (Lilla Teatern/HKT). 

Rasande Stillestånd, ensi-ilta 10.5.2022 Lilla Teaternissa, Yrjönkatu 30, 00100 Helsinki. Esityskausi 10.5 – 14.5.2022.

@uniartshelsinki @Teatterikorkeakoulu @hkt.fi @lilla.teatern

#uniartshelsinki #rasandestillestånd #utb_sksp #lillateatern #hktfi

Lisätietoja, medialippuvaraukset ja haastattelupyynnöt:

Markkinoija Ida Virkkunen, Ida.virkkunen@lillateatern.fi, 050 357 4250

Lilla Teatern, Yrjönkatu 30, 00100 Helsinki

www.lillateatern.fi