Saavutettavuustyökalut

Lilla Teatern söker nya musikaler genom nordiskt samarbete  / Lilla Teatern etsii uusia musikaaleja pohjoismaisen yhteistyön avulla

Tiedote   12.04.2021

Var är de stora nordiska musikalerna? Det frågar sig det samnordiska projektet Den nordiska rösten och Lilla Teatern, projektets huvudman i Finland, som under de två kommande åren ska vaska fram guldkorn ur den nordiska musikalpotentialen. Musikalidéer efterlyses nu genom open call. Av det inkomna materialet väljer en jury ut ett urval för bearbetning i workshopar handledda av proffs. Målet är att stöda upphovspersonernas skaparprocess och på sikt öka utbudet av nyskriven nordisk musikal.

Jakob Höglund, konstnärlig ledare och regissör, gläder sig över samarbetet.   

– På Lilla Teatern vill vi utforska nya musikteaterformat. Vår målsättning är att skapa minst en musikteaterproduktion om året och i framtiden mer nyskriven musikal. Vi ser fram emot att vara med och utveckla det nordiska musikalfältet, säger Höglund, som ser Lilla Teaterns koppling till Finlands största musikalscen, Helsingfors Stadsteater, som en stor tillgång. 

De svenska och norska scenkonstfälten representeras av Östgötateatern (SE), Smålands Musik & Teater (SE), Musikteaterforum (NO) och Musikteaterhögskolan (NO) – samtliga centrala aktörer för teater och musikal. 

Den nordiska rösten är en konkret fortsättning på projektet Musikalplattform som genomfördes i Sverige 2017-2020.

– Det är spännande att föra vidare de goda erfarenheter vi samlat på oss under åren med Projektet Musikplattform och att nu få fortsätta projektet även i Norge och Finland, säger Lena Uhlander, projektsammankallare och konsult på svenska TYP Kulturkapital. 

Open call i april 2021

Open call i Finland inleds den 12 april 2021 och ansökningstiden pågår till 31.8.2021. I första hand välkomnas musikalalster, texter och låtar på svenska men även finskspråkigt och flerspråkigt material beaktas. Både professionella inom scenkonstbranschen och icke etablerade är välkomna att ansöka. 

Ansökningarna bedöms av en jury och de utvalda bidragen inbjuds till workshoptillfällen på Lilla Teatern under våren 2022. Under workshoparna hjälper proffs upphovsmakarna att slipa och vidareutveckla sina verk och förhoppningsvis öppnar detta i förlängningen dörrar till beställare och produktionsbeslut. 

En utförligare beskrivning av ansökningsförfarandet finns här.

Den nordiska rösten finansieras av Nordisk kulturkontakt och Nordisk Kulturfond. 

 

För mer information kontakta:

Elin Westerlund, projektmedarbetare elin.westerlund@lillateatern.fi , 050-535 7965 (tis & tors kl.9-16)

Ida Virkkunen, informatör ida.virkkunen@lillateatern.fi, 050-357 4250 

www.lillateatern.fi

 

Lilla Teatern etsii uusia musikaaleja pohjoismaisen yhteistyön avulla 

Missä ovat suuret pohjoismaiset musikaalit? Tätä kysyvät yhteispohjoismainen hanke Den nordiska rösten (Pohjoismainen ääni) ja hanketta Suomessa edustava Helsingin Kaupunginteatterin Lilla Teatern, joka etsii avoimen haun kautta uusia musikaaliaihioita työstettäviksi ammattilaisten vetämissä työpajoissa. Tavoitteena on tukea tekijöitä luomisprosessissa ja mahdollistaa uusien musikaaliteosten luominen.

Lilla Teaternin taiteellinen johtaja ja ohjaaja Jakob Höglund iloitsee hankkeesta. 

”Haluamme Lilla Teaternissa tutkia uusia musiikkiteatterin muotoja. Tavoitteemme on tehdä vähintään yksi musiikkiteatterituotanto per vuosi, ja tulevaisuudessa haluamme luoda uusia musikaaleja. Olemme innoissamme mukana kehittämässä pohjoismaista musikaalikenttää”, sanoo Höglund, joka näkee suurena etuna Lilla Teaternin yhteyden Suomen suurimpaan musikaalinäyttämöön, Helsingin Kaupunginteatteriin. 

Ruotsalaista ja norjalaista teatterikenttää edustavat Östgötateatern (SE), Smålands Musik & Teater (SE), Musikteaterforum (NO) ja Musikteaterhögskolan (NO) – kaikki keskeisiä teatteri- ja musikaalitoimijoita. 

Den nordiska rösten on jatkoa uusia musikaaliteoksia edistäneelle Musikalplattform-hankkeelle, joka toteutettiin Ruotsissa vuosina 2017 – 2020.

”On jännittävää viedä Musikalplattform-hankkeen hyviä kokemuksia eteenpäin ja saada jakaa niitä nyt myös Norjassa ja Suomessa”, sanoo Lena Uhlander, projektin koollekutsuja ja ruotsalaisen TYP Kulturkapitalin konsultti.

Avoin haku huhtikuussa 2021

Den nordiska rösten -hankkeen avoin haku alkaa Suomessa 12. huhtikuuta ja jatkuu 31. elokuuta 2021 saakka. Ensisijaisesti haetaan ruotsinkielisiä musikaaliaihioita, tekstitiivistelmiä ja musiikkinäytteitä, mutta myös suomenkielinen ja muun kielinen materiaali huomioidaan. Mukaan voivat hakea sekä alan ammattilaiset että tulevat musiikkiteatterin osaajat.

Tuomaristo arvioi hakemukset ja kutsuu osan tekijöistä Lilla Teaternissa keväällä 2022 järjestettäviin työpajoihin. Työpajoissa alan ammattilaiset auttavat tekijöitä verkostoitumaan sekä jatkokehittämään ja viimeistelemään teoksiaan. Tavoitteena on hankkeen myötä avata tekijöille ovia tilaajien ja tuotantopäätösten suuntaan. Pitkällä tähtäimellä hankkeella halutaan lisätä pohjoismaista musikaaliteatteritarjontaa. 
 

Den nordiska rösten -hanketta rahoittavat Nordisk kulturkontakt ja Nordisk Kulturfond. 
 

Lue lisää hankkeesta täältä.

 

Lisätiedot:

Elin Westerlund, hankekoordinaattori, elin.westerlund@lillateatern.fi , 050-535 7965 (ti & to klo. 9-16)

Ida Virkkunen, tiedottaja, ida.virkkunen@lillateatern.fi, 050-357 4250 

www.lillateatern.fi