Saavutettavuustyökalut

Taidetta ikääntyneiden koteihin

Syyskuussa 2021 käynnistynyt Taidetta ikääntyneiden koteihin -hanke tuo osallistavaa taidetoimintaa osaksi helsinkiläisten ikääntyneiden arkea. Hankkeessa kohdataan taiteen äärellä eri tavoin, etäyhteyksillä ja kasvokkain. 

”Vuorovaikutteisissa tapahtumissa pääosassa ovat ihmisten tarinat. Haluamme nostaa ikäihmiset esiin yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä, persoonina ja oman elämänsä aktiivisina tekijöinä. Lisäksi toiminnan piiriin pyritään tavoittamaan erityisesti niitä ikääntyneitä, jotka kokevat arjessaan yksinäisyyttä. Taide toimii hyvinvointia edistävänä, ihmisiä yhdistävänä ja kohtaamisia mahdollistavana tekijänä”, kertoo Taidetta ikääntyneiden koteihin -hankkeen vastaava työntekijä Hanna Nuorala Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöstä.

Kaudella 2023–2024 hanke koostuu mm. Elonsiivous-esityksestä, Tarinasta teatteriksi -ryhmistä, Tekijä työnsä äärellä -etälähetyssarjasta, korkeakouluyhteistyöstä ja Valo piirtää kasvojesi uurteet -valokuvanäyttelyn työpajoista.

Elonsiivous – tarina sitkeästä ystävyydestä nostaa esille ikääntyneiden omat tarinat

Syksyllä 2022 hankkeen taiteilijat Laura Ikonen ja Martta Pesonen haastattelivat helsinkiläisiä ikääntyneitä ja haastattelujen pohjalta Janne Puustinen käsikirjoitti näytelmän Elonsiivous – tarina sitkeästä ystävyydestäSävellyksistä vastaa Aleksi Kinnunen. Ikäihmisten palveluyksiköissä kiertävä esitys vie teatterin lähelle ikääntyneiden arkea ja helposti saavutettavaksi. Esitysten yhteydessä järjestetään myös keskustelutilaisuuksia, jossa katsojat pääsevät jakamaan ajatuksiaan näytelmän teemoihin liittyen. Lisätietoa esityksestä löydät täältä.

 

Tarinasta teatteriksi -ryhmät

Lokakuussa 2023 alkoivat viikoittaiset Tarinasta teatteriksi -ryhmät Kinaporin ja Myllypuron palvelukeskuksissa. Ryhmissä jaetaan omia tarinoita, leikitään ja harjoitellaan esiintymistä. Keskiössä ovat osallistujien omat kokemukset, muistot ja tuntemukset, jotka jaetaan ryhmälle. Toiminta perustuu tarinateatteriin, jossa näyttelijät palauttavat kertojalle kuullun tarinan pienenä improvisoituna esityksenä. Ryhmien ohjaajina toimivat teatteri-ilmaisun ohjaaja ja tarinateatteriohjaaja Eveliina Heinonen ja näyttelijä Reetta Kankare.

Tarinasta teatteriksi -ryhmät jatkuvat maaliskuulle 2024, jolloin toiminta huipentuu esityksiin, joissa ryhmäläiset pääsevät esittämään yleisön tarinoita. Esityksiä nähdään palvelukeskuksissa, Helsingin Kaupunginteatterilla ja Kaapelitehtaalla.

Tarinasta teatteriksi -toimintaa järjestetään myös lyhyempinä työpajoina sekä etätoimintana yhteistyössä kotihoidon ja Lämpiö-alustan kanssa.

Tekijä työnsä äärellä

Vuoden 2023 alusta hankkeessa on tehty Tekijä työnsä äärellä -lähetyssarjaa, jossa tutustutaan teatterialan arkeen ja tavataan teatterin työntekijöitä nimen mukaisesti heidän työnsä äärellä. Lähetykset nähdään suorana HKT:n YouTube-kanavalla ja ne ovat katsottavissa kahden viikon ajan lähetyksen jälkeen. Haastattelijana toimii Reetta Kankare. Lisätietoja löydät täältä.

Korkeakouluyhteistyö

Hankkeessa tehdään monipuolisesti korkeakouluyhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Tällä hetkellä yhteistyö toteutuu Turun ammattikorkeakoulun teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden kanssa, jotka toteuttavat ikääntyneille etätaidetuokioita hankkeen työntekijöiden ohjauksessa. Yhteistyötä tehdään tällä hankekaudella myös Metropolian geronomiopiskelijoiden kanssa.

Valo piirtää kasvojesi uurteet -valokuvanäyttely ja työpajat

Hankkeen aikana on myös toteutettu Valo piirtää kasvojesi uurteet -näyttely, jonka avajaisia vietettiin keväällä 2022 Kauppakeskus Redissä. Näyttelyssä esille pääsevät ikääntyneet, joita Helsingin Kaupunginteatterin hanketaiteilija Martta Pesonen ja valokuvaaja Sonja Tolonen haastattelivat ja valokuvasivat syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Näyttely on kiertänyt ympäri Helsinkiä mm. palvelukeskuksissa, Kaapelitehtaalla, kirjastoissa ja Studio Pasilassa. Näyttelystä on toteutettu myös videotaltiointi, jota pääset katsomaan täältä. Näyttelyyn liittyen järjestetään työpajoja yhteistyössä seniorikeskusten, kotihoidon ja Lämpiö-alustan kanssa.

Taidetta ikääntyneiden koteihin -toiminta on osa Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyötä. Hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki ja se toteutetaan laajan yhteistyöverkoston voimin.

Lisätietoja hankkeesta:

Reetta Kankare
hankekoordinaattori
reetta.kankare@hkt.fi

Hanna Nuorala
hankevastaava
hanna.nuorala@hkt.fi