Saavutettavuustyökalut

Helsingin Kaupunginteatteri tuo taidetta ikääntyneiden koteihin

Tiedote   30.09.2021

Helsingin Kaupunginteatterin Taidetta koteihin -tapahtumat saavat jatkoa, kun syksyn 2021 aikana ikääntyneet pääsevät eri puolilla Helsinkiä osallistumaan taidetoimintaan niin kokijan kuin aktiivisen tekijänkin roolissa. Tällä viikolla alkaneet Taidetta ikääntyneiden koteihin -tapahtumat tuovat osallistavaa taidetoimintaa osaksi helsinkiläisten ikääntyneiden sekä kotihoidon asiakkaiden arkea. Hankkeessa kohdataan taiteen äärellä eri tavoin, etäyhteyksillä ja kasvokkain.

”Vuorovaikutteisissa vierailuissa pääosassa ovat ihmisten tarinat. Haluamme nostaa ikäihmiset esiin yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä, persoonina ja oman elämänsä aktiivisina tekijöinä. Lisäksi toiminnan piiriin pyritään tavoittamaan erityisesti niitä vanhuksia, jotka kokevat arjessaan yksinäisyyttä. Taide toimii hyvinvointia edistävänä, ihmisiä yhdistävänä ja kohtaamisia mahdollistavana tekijänä”, kertoo Taidetta ikääntyneiden koteihin -hankkeen koordinaattori Hanna Nuorala Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöstä.

Hanke koostuu muun muassa senioreiden kanssa vietettyjen kohtaamisten perusteella luotavista taidetuliaisista, etälaitteiden kautta järjestettävistä vuorovaikutteisista etätaidetuokioista ja dokumentaarisen valokuvauksen kautta toteutettavasta valokuvanäyttelystä. Projektin ohessa koulutetaan ikääntyneiden parissa työskenteleviä vapaaehtoisia käyttämään digitaalisia kulttuurisisältöjä.

Taidetta ikääntyneiden koteihin -toiminta on osa Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyötä. Hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki ja se toteutetaan vahvan yhteistyöverkoston voimin. Mukana ovat Helsingin Kaupunginteatterin lisäksi Helsingin Pohjoinen kotihoitoyksikkö, Kustaankartanon seniorikeskus, HelsinkiMissio sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Taidetta ikääntyneiden koteihin on jatkoa Helsingin Kaupunginteatterin Koillis-Helsingissä toteuttamille Taidetta koteihin -tapahtumille, joissa esityksiä toteutettiin ihmisten olohuoneissa ja pihoilla sekä kauppakeskus Redissä marraskuussa 2021 toteutettavalle Taidetta koteihin Kalasatama -installaatiolle.

Lisätietoja: Helsingin Kaupunginteatteri, yleisötyöntekijä ja hankekoordinaattori Hanna Nuorala, hanna.nuorala@hkt.fiHelsingin Kaupunginteatteri, Ensi linja 2, 00530 Helsinki